FC Thun U21
01:30 27/05/2023
2-2
0-0
0-0
Delemont
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng