Brazil Mato-grossense Division 1
FT
03:00, Ngày 12/02/2024
Araguaia 3
1 - 2
6 Mixto EC
Địa điểm: Thời tiết: