Ngày 27/05/2023
27-05 22:00
CD Espuce (nữ)
4-0
Carneras UPS (nữ)
27-05 03:30
Quito FC (nữ)
0-2
Club Nanas (nữ)
27-05 22:00
Macara (nữ)
2-2
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 06/08/2022
06-08 23:30
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
1-2
EL Nacional (nữ)
06-08 23:30
CD Espuce (nữ)
0-0
Macara (nữ)
06-08 23:30
Deportivo Cuenca (nữ)
1-4
Quito FC (nữ)
06-08 06:30
Carneras UPS (nữ)
2-0
LDU Quito (nữ)
06-08 03:00
Deportivo Ibarra (nữ)
8-0
Guayaquil City (nữ)
Ngày 28/05/2022
28-05 21:30
Guayaquil City (nữ)
1-3
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
28-05 22:00
EL Nacional (nữ)
2-5
LDU Quito (nữ)
Ngày 10/07/2021
10-07 22:59
Independiente del Valle (nữ)
3-0
Academia Sport JC (nữ)
Ngày 15/08/2021
15-08 22:30
Independiente del Valle (nữ)
3-0
Carneras UPS (nữ)
Ngày 15/05/2022
15-05 22:59
LDU Quito (nữ)
3-0
Carneras UPS (nữ)
Ngày 24/07/2022
24-07 00:00
Deportivo Quito (nữ)
1-3
Club Nanas (nữ)
24-07 07:30
Carneras UPS (nữ)
3-0
EL Nacional (nữ)
Ngày 29/05/2021
29-05 21:30
Club Nanas (nữ)
6-0
Quito FC (nữ)
Ngày 27/06/2021
27-06 03:00
CD Espuce (nữ)
1-1
Quito FC (nữ)
Ngày 01/06/2021
01-06 00:00
LDU Quito (nữ)
1-0
Academia Sport JC (nữ)
Ngày 11/06/2022
11-06 22:59
Macara (nữ)
1-1
Deportivo Quito (nữ)
11-06 22:59
Deportivo Ibarra (nữ)
2-0
Carneras UPS (nữ)
11-06 22:00
Guayaquil City (nữ)
1-2
Tecnico Universitario (nữ)
11-06 22:59
LDU Quito (nữ)
3-0
ECU Universidad Catolica (nữ)
Ngày 05/07/2021
05-07 03:00
Club Nanas (nữ)
2-1
LDU Quito (nữ)
Ngày 12/06/2022
12-06 04:00
CD Espuce (nữ)
0-0
Emelec (nữ)
12-06 22:59
Club Nanas (nữ)
4-1
Leones del Norte (nữ)
12-06 02:00
Independiente del Valle (nữ)
8-0
Deportivo Cuenca (nữ)
Ngày 02/07/2021
02-07 22:55
Quito FC (nữ)
2-3
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 06/05/2023
06-05 22:00
Leones del Norte (nữ)
2-1
Quito FC (nữ)
06-05 22:59
Barcelona Guayaquil (nữ)
0-0
Club Nanas (nữ)
Ngày 15/04/2022
15-04 22:59
Guayaquil City (nữ)
1-4
LDU Quito (nữ)
15-04 22:00
CD Espuce (nữ)
2-0
Deportivo Cuenca (nữ)
Ngày 03/06/2023
03-06 00:00
EL Nacional (nữ)
0-3
Barcelona Guayaquil (nữ)
03-06 22:00
Macara (nữ)
5-0
Carneras UPS (nữ)
03-06 23:30
Quito FC (nữ)
0-1
Nusta (nữ)
03-06 22:59
LDU Quito (nữ)
4-2
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 13/05/2023
13-05 23:30
Quito FC (nữ)
1-1
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
13-05 22:00
Club Nanas (nữ)
1-3
Leones del Norte (nữ)
13-05 00:00
Independiente del Valle (nữ)
3-1
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 04/06/2022
04-06 22:59
Club Nanas (nữ)
1-0
Macara (nữ)
04-06 22:59
Barcelona Guayaquil (nữ)
1-1
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 22/08/2022
22-08 02:00
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
1-4
Independiente del Valle (nữ)
22-08 01:00
CD Espuce (nữ)
0-1
Barcelona Guayaquil (nữ)
22-08 05:00
LDU Quito (nữ)
0-3
Club Nanas (nữ)
Ngày 14/06/2021
14-06 03:00
Club Nanas (nữ)
6-1
EL Nacional (nữ)
Ngày 07/05/2023
07-05 03:00
Deportivo Ibarra (nữ)
4-1
Macara (nữ)
07-05 02:00
LDU Quito (nữ)
3-2
CD Espuce (nữ)
Ngày 27/08/2022
27-08 07:00
Barcelona Guayaquil (nữ)
4-0
CD Espuce (nữ)
Ngày 03/06/2022
03-06 22:59
Leones del Norte (nữ)
4-1
Emelec (nữ)
03-06 23:30
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
4-3
Carneras UPS (nữ)
03-06 22:59
LDU Quito (nữ)
8-0
Guayaquil City (nữ)
Ngày 13/06/2021
13-06 22:59
Quito FC (nữ)
1-2
Academia Sport JC (nữ)
Ngày 28/08/2022
28-08 03:00
Club Nanas (nữ)
1-0
LDU Quito (nữ)
Ngày 09/08/2021
09-08 01:00
Macara (nữ)
2-4
Club Nanas (nữ)
Ngày 29/04/2022
29-04 21:00
Guayaquil City (nữ)
0-2
Barcelona Guayaquil (nữ)
Ngày 12/05/2021
12-05 22:59
Academia Sport JC (nữ)
2-4
EL Nacional (nữ)
Ngày 21/05/2023
21-05 00:00
Independiente del Valle (nữ)
3-0
CD Espuce (nữ)
21-05 22:59
Club Nanas (nữ)
2-1
EL Nacional (nữ)
Ngày 23/08/2021
23-08 05:00
Independiente del Valle (nữ)
2-1
Deportivo Cuenca (nữ)
Ngày 19/09/2022
19-09 03:00
Club Nanas (nữ)
0-0
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 03/09/2022
03-09 07:00
Deportivo Ibarra (nữ)
2-3
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 29/05/2022
29-05 22:59
Deportivo Ibarra (nữ)
5-0
Tecnico Universitario (nữ)
29-05 22:00
Independiente del Valle (nữ)
3-2
Club Nanas (nữ)
Ngày 18/05/2023
18-05 02:00
EL Nacional (nữ)
1-1
Quito FC (nữ)
Ngày 27/03/2022
27-03 21:10
CD Espuce (nữ)
2-3
Club Nanas (nữ)
Ngày 13/05/2021
13-05 22:59
Quito FC (nữ)
0-0
CD Espuce (nữ)
Ngày 24/07/2021
24-07 03:00
LDU Quito (nữ)
1-1
EL Nacional (nữ)
Ngày 17/05/2023
17-05 22:30
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
1-0
Club Nanas (nữ)
Ngày 22/05/2023
22-05 05:30
Carneras UPS (nữ)
0-3
LDU Quito (nữ)
Ngày 23/07/2022
23-07 22:59
Leones del Norte (nữ)
0-0
CD Espuce (nữ)
23-07 22:59
ECU Universidad Catolica (nữ)
0-0
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 19/06/2021
19-06 23:30
Club Nanas (nữ)
3-0
CD Espuce (nữ)
Ngày 14/05/2021
14-05 03:30
Club Nanas (nữ)
1-2
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 30/05/2021
30-05 03:00
CD Espuce (nữ)
3-2
San Miguel de Ibarra (nữ)
Ngày 18/06/2021
18-06 23:00
Quito FC (nữ)
1-0
EL Nacional (nữ)
Ngày 23/04/2023
23-04 07:00
Carneras UPS (nữ)
1-0
Macara (nữ)
Ngày 25/07/2021
25-07 22:00
Independiente del Valle (nữ)
3-0
CD Espuce (nữ)
25-07 22:00
Club Nanas (nữ)
4-1
Academia Sport JC (nữ)
Ngày 26/03/2022
26-03 22:59
EL Nacional (nữ)
2-0
Guayaquil City (nữ)
26-03 22:59
Independiente del Valle (nữ)
2-0
Macara (nữ)
Ngày 28/06/2021
28-06 03:00
EL Nacional (nữ)
4-1
Academia Sport JC (nữ)
Ngày 06/06/2021
06-06 03:00
CD Espuce (nữ)
0-2
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 31/07/2022
31-07 23:35
LDU Quito (nữ)
2-3
Barcelona Guayaquil (nữ)
Ngày 05/09/2022
05-09 03:00
Club Nanas (nữ)
4-0
Barcelona Guayaquil (nữ)
Ngày 14/08/2021
14-08 22:30
Club Nanas (nữ)
5-1
Macara (nữ)
Ngày 22/07/2022
22-07 22:00
Deportivo Cuenca (nữ)
0-1
Macara (nữ)
Ngày 26/09/2022
26-09 03:00
Independiente del Valle (nữ)
1-3
Club Nanas (nữ)
Ngày 12/07/2021
12-07 03:05
CD Espuce (nữ)
3-2
EL Nacional (nữ)
Ngày 30/07/2022
30-07 23:30
Guayaquil City (nữ)
4-0
Carneras UPS (nữ)
Ngày 07/05/2022
07-05 02:00
Leones del Norte (nữ)
3-3
Quito FC (nữ)
Ngày 01/08/2021
01-08 22:00
Academia Sport JC (nữ)
1-2
Quito FC (nữ)
01-08 22:00
CD Espuce (nữ)
2-0
LDU Quito (nữ)
Ngày 05/05/2023
05-05 22:00
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
0-1
EL Nacional (nữ)
Ngày 29/04/2023
29-04 22:59
EL Nacional (nữ)
0-1
Leones del Norte (nữ)
29-04 04:00
CD Espuce (nữ)
1-3
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 11/09/2022
11-09 05:00
Independiente del Valle (nữ)
2-1
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 30/04/2023
30-04 22:59
Club Nanas (nữ)
1-2
Nusta (nữ)
Ngày 23/05/2021
23-05 22:59
Deportivo Quito (nữ)
1-3
LDU Quito (nữ)
Ngày 01/05/2023
01-05 00:00
Quito FC (nữ)
1-2
Barcelona Guayaquil (nữ)
Ngày 03/05/2022
03-05 03:30
Club Nanas (nữ)
1-3
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 02/06/2023
02-06 22:00
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
0-1
Leones del Norte (nữ)
Ngày 10/09/2022
10-09 07:00
Barcelona Guayaquil (nữ)
1-1
Club Nanas (nữ)
Ngày 22/12/2020
22-12 06:20
EL Nacional (W)
2-1
Club Nanas (w)
Ngày 24/04/2022
24-04 03:00
Barcelona Guayaquil (nữ)
12-0
EL Nacional (nữ)
24-04 01:30
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
0-1
LDU Quito (nữ)
24-04 03:00
Tecnico Universitario (nữ)
0-1
Guayaquil City (nữ)
Ngày 08/08/2021
08-08 01:00
CD Espuce (nữ)
0-1
Deportivo Cuenca (nữ)
Ngày 07/08/2021
07-08 22:30
LDU Quito (nữ)
2-0
Barcelona Guayaquil (nữ)
Ngày 24/05/2021
24-05 00:00
Academia Sport JC (nữ)
0-3
Independiente del Valle (nữ)
Ngày 21/08/2022
21-08 22:59
Quito FC (nữ)
1-3
Deportivo Ibarra (nữ)
Ngày 29/08/2022
29-08 07:15
Independiente del Valle (nữ)
2-3
Universidad Catolica del Ecuador (nữ)
Kết quả Hạng nhất nữ Ecuador tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Hạng nhất nữ Ecuador màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Hạng nhất nữ Ecuador theo thời gian thực ngay tại kqbdhomnay.net